Hutong Vinh Voucher 100k

SỐ LƯỢNG MÃ CÓ HẠN LẤY NHANH DÙNG NHANH KẺO HẾT! Ngày Giờ Phút Giây Điều kiện áp dụng Voucher áp dụng với hóa đơn 500.000đ (sau VAT) trở lên. Được áp dụng cộng dồn. (Hóa đơn trên 1.000.000đ được áp dụng 2 voucher, trên 1.500.000đ được áp dụng 3 voucher) Không áp dụng ngày […]